Με βάση το νέο νομοσχέδιο 4386ΦΕΚ. 83/Α/11.5.2016 για τα ΚΔΒΜΕ 1 που είναι αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π του Υπουργείου Παιδείας, οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και με την προϋπηρεσία δύο (2) ετών να πάρουν τη δική τους άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Πιστοποίηση

Η σχολή μας (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 - ΚΔΒΜΕ 1) είναι πιστοποιημένη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας: Aρ. Απ. Α/17087, ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 2545/Tεύχος Β/19-09-2012. Το παράρτημα Λακωνίας με υπεύθυνη την Κ. Γαλλή είναι πιστοποιημένο με βάση την απόφαση 154η-27/02/2015, ειδικός κωδικός 2100596.